Afmelden

Iedereen weet dat er tijdens de competitie bijtijds afgemeld moet worden. Dat is nodig omdat er dan ook bijtijds een indeling gemaakt kan worden (waarbij het zogenaamde wedstrijdindelingsprogramma ervoor zorgt dat de deelnemende paren in een competitie zo veel mogelijk even vaak tegen andere paren spelen). De praktijk leert echter dat het afmelden lang niet altijd goed gaat, zodat op het laatste moment een nieuwe indeling gemaakt moet worden, en we al snel een kwartiertje later pas gaan beginnen. Ook het boekje op tafel in de zaal blijkt niet zaligmakend te zijn. Soms staan de afmeldingen op een verkeerde datum en soms ook (nobody's perfect) wordt het verkeerd gelezen.

Om dit allemaal te voorkomen, willen we gaan proberen om het afmelden voortaan via een e-mail (afmelden@dejump.nl) te doen.

Stuur in ieder geval de volgende informatie in het e-mailbericht:

  • Op welke datum of datums ben je verhinderd?

  • Komt je partner ook niet spelen, meld dit dan. Anders gaat de wedstrijdleider ervan uit dat je partner wel gewoon aanwezig is.

Laten we hopen dat het op deze manier beter gaat. Klik nogmaals op de button om de e-mail te versturen: