Het bestuur van bridgeclub De Jump

 

       

Ons bestuur bestaat v.l.n.r. uit voorzitter Hajo Strik, secretaris Marianne Vos, penningmeester Els Jansen, Gerrie Liedmeijer en Robert Stroet.

Het bestuur van De Jump, althans zo staat het in de statuten, behartigt de belangen van de vereniging en neemt beslissingen die onze bridgevereniging competitief en gezond moeten houden. Daar komt best een hoop bij kijken, want het is veel meer dan het maken van enkele keuzes en het organiseren van een jaarvergadering.

 

Neem Hajo, onze voorzitter. Natuurlijk gaat hij de bestuursvergaderingen leiden, alsmede de algemene ledenvergadering waar hij de klappen met de hamer mag geven. Hij is de spreekbuis van het bestuur naar de leden maar ook naar derden en andere instituten. Als er ergens onderhandeld moet worden of organisatorisch iets moet worden geregeld, zit hij aan tafel. Marianne is vanaf mei 2019 onze  secretaris en zij vervult deze rol met verve. Ook een spreekbuis maar dan met name richting het bondsbestuur en district. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en archiveert alle stukken en documentatie van De Jump vanaf de oprichting tot nu. Zij notuleert bestuursvergaderingen. Belangrijke informatie wordt via haar per e-mail aan de leden doorgegeven. En dan hebben we Gerry, de altijd vrolijke en opgewekte dame. Namens het bestuur zet zij zich vooral in voor het vlekkeloos organiseren van speciale drives (zoals de jaarlijkse kerstdrive en destijds de zondagmiddagdrives). Gerry is degene van het charmeoffensief zoals ze zelf zegt en van het bloemetje dat haar mannelijke collega's nog weleens willen vergeten. Robert was 21 jaar lang onze penningmeester maar heeft met ingang van 25 februari 2019 de kas overgedragen aan Els Jansen. Onafscheidelijk met haar trouwe hond, zorgt zij nu voor de pecunia, een positieve balans, het innen van de contributies, het afdragen van de contributie aan de bridgebond en dergelijke. Robert maakt nu als algemeen lid deel uit van het bestuur, waarbij hij nog steeds een belangrijke ondersteuning is van onze technische commissie en tevens ook nog als bridgedocent door het leven gaat.