Het bestuur van bridgeclub De Jump

 

       

Ons bestuur bestaat v.l.n.r. uit voorzitter Eric Stroet, secretaris Michael van den Eeckhout, Gerry Liedmeijer, penningmeester Robert Stroet en Ank Jongman.

Het bestuur van De Jump, althans zo staat het in de statuten, behartigt de belangen van de vereniging en neemt beslissingen die onze bridgevereniging competitief en gezond moeten houden.  Daar komt best een hoop bij kijken, want het is veel meer dan het maken van enkele keuzes en het organiseren van een jaarvergadering.

Neem Eric, onze voorzitter. Natuurlijk leidt hij de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering waar hij de klappen met de hamer mag geven. Hij is de spreekbuis van het bestuur naar de leden maar ook naar derden en andere instituten. Hij beheert de website, doet de PR, arbitreert en blust brandjes waar het kan. Als er ergens onderhandeld moet worden of organisatorisch iets moet worden geregeld, zit hij aan tafel. Michael is onze secretaris. Ook een spreekbuis maar dan met name richting het bondsbestuur en district. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en archiveert alle stukken en documentatie van De Jump vanaf de oprichting tot nu. Hij notuleert bestuursvergaderingen. Belangrijke informatie wordt via hem per e-mail aan de leden doorgegeven. En dan hebben we Gerry, de altijd vrolijke en opgewekte dame. Namens het bestuur zet zij zich vooral in voor het vlekkeloos organiseren van speciale drives (zoals de jaarlijkse kerstdrive en destijds de zondagmiddagdrives). Gerry is degene van het charmeoffensief zoals ze zelf zegt en van het bloemetje dat haar mannelijke collega's nog weleens willen vergeten. Robert is onze penningmeester. Hij zorgt echter niet alleen voor de pecunia, een positieve balans, het innen van de contributies, het afdragen van de contributie aan de bridgebond en dergelijke, nee hij regelt en verzorgt ook nog eens de beginnerscursussen en offert daar zelfs een deel van zijn eigen speelavonden voor op. Met volle overtuiging. Hij is ook degene die het langst bestuurslid van De Jump is (sinds 1997). En last but not least Ank. Zij is op de ALV van 19 februari 2018 voorgedragen als bestuurslid. Ank zal samen met de penningmeester de procedure voor de in- en verkoop van de drankjes en versnaperingen bij de bar vormgeven zodat de inkomsten en uitgaven inzichtelijk zijn en een goede controle door hem en de kascontrolecommissie mogelijk is. Ook de meer juridische aspecten die nu eenmaal bij een vereniging als rechtspersoon horen komen onder haar hoede.