Contributie en rekeningnummer

 

De clubcontributie bedraagt 60,= per jaar.

De bondscontributie bedraagt 21,50 per jaar (en voor dubbelleden € 12,25 per jaar).

 

De bondscontributie wordt in de eerste helft van het jaar afgeschreven.

 

De clubcontributie kunt u op twee manieren voldoen: met of zonder machtiging:

  • Met machtiging wordt 2 x (halfjaarlijks) € 30,= afgeschreven.

  • Zonder machtiging krijgt u per jaar een nota van € 60,=. Dus geen termijnen.

Rekening NL77 ABNA 0644 54 5550 ten name van Bridgeclub De Jump