Contributie en rekeningnummer

 

De clubcontributie bedraagt 60,= per jaar.

De bondscontributie bedraagt 23,00 per jaar

  • Voor leden van twee clubs (de zogenaamde dubbelleden)  € 11,50 per jaar per club.

  • Voor leden van drie clubs  € 7,67 per jaar per club.

  • Voor leden van vier clubs  € 5,75 per jaar per club.

De bondscontributie wordt in de eerste helft van het jaar afgeschreven.

 

De clubcontributie kunt u op twee manieren voldoen: met of zonder machtiging:

  • Met machtiging wordt 2 x (halfjaarlijks) € 30,= afgeschreven.

  • Zonder machtiging krijgt u per jaar een nota van € 60,=. Dus geen termijnen.

Rekening NL77 ABNA 0644 54 5550 ten name van Bridgeclub De Jump