Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, kan het zijn dat de informatie niet volledig of onjuist is.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

We zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Toestemming tot het gebruik van (delen van) de inhoud dient vooraf aan het bestuur van B.C. De Jump te worden aangevraagd.