De historie van De Jump: NBB zaken

We communiceren wat af met de Nederlandse Bridgebond en met district Kennemerland dat daaronder ressorteert. Briefwisselingen met bond en district zullen we in het algemeen hier onderbrengen, tenzij de inhoud zodanig is, dat ze beter op de pagina 'notulen en brieven en zo' passen. Daarnaast blijft er nog heel veel over en is een aparte pagina wel op zijn plaats. Zo zijn we bijvoorbeeld sinds onze oprichting actief in districtstoernooien, met name in het viertallen en in het verleden ook met paren. Alle correspondentie daaromheen, maar ook programma's, uitnodigingen, aan- en afmeldingen, wijzigingen rondom spelregels. Je kunt denken aan de regionale en landelijke Ruitenboertoernooien. Correspondentie rondom meesterpunten of certificaten. In de vijftiger jaren kreeg De Jump een boete van 100 gulden en zes maanden schorsing opgelegd, omdat er in een viertallenwedstrijd iemand was ingedeeld die lid was geweest van de NSB. Dat lag toen zeer gevoelig, maar de correspondentie moet een kleine 70 jaar later toch om te smullen zijn. Verzin het maar, we hebben er mappen vol van.