De historie van De Jump: jaarvergaderingen

Zolang de club al bestaat wordt er minimaal een keer per jaar (soms vaker) een algemene ledenvergadering georganiseerd. Inmiddels zijn de hieronder vermelde jaargangen digitaal beschikbaar. Compleet met de notulen, het verslag van de secretarissen, de financiële overzichten en de aanwezigheidslijsten.  Het krantenknipsel hiernaast stamt uit september 1954. Toch wel apart dat het houden van een jaarvergadering nieuwswaarde genoeg had om in de krant te komen.

 

 

Een juweeltje hier links. In dit document hier links staan de allereerste notulen en jaarverslagen vanaf 1947 tot en met 1965. Soms getypt, soms met pen en soms zelfs nog met kroontjespen geschreven (wat lezen betreft is dat even doorbijten). Dit is de geschiedenis van De Jump ten voeten uit. Mooier bestaat niet. Tijdens het lezen merk je duidelijk dat tijden echt veranderd zijn. Je merkt echter ook dat de beslommeringen van nu niet veel anders zijn dan de beslommeringen van toen. Een document om van te leren en van te genieten.

(het is een tamelijk groot bestand; het kan even duren voordat het geladen is)

 

 

In het kader van de AVG, de nieuwe wet Gegevensbescherming, hebben we besloten om alle recentere verslagen en notulen van ledenvergaderingen niet meer op deze site te plaatsen.