De historie van De Jump: notulen en brieven en zo

Op deze pagina gaan wij u binnenkort deelgenoot maken van oude notulen, van bestuursvergaderingen, documenten en briefwisselingen die toen misschien nog vertrouwelijk waren, maar dat nu door de tand des tijds, al lang niet meer zijn. Het is soms werkelijk een genot om te lezen hoe er in vroeger tijden over bepaalde zaken werd gedacht. Zo is er bijvoorbeeld heel duidelijk het keerpunt te zien, waarbij roken aan tafel niet langer als een vanzelfsprekendheid werd geaccepteerd. Nu heel gewoon maar toen een punt van discussie. Ook laten we een aantal opzeggingsbrieven zien, die vaak heel hartverwarmend waren. Er werd vaker opgezegd vanwege andere plannen of om gezondheidsredenen, dan uit onvrede ergens over (al kwam dat onvermijdelijk natuurlijk ook voor). Droevige en vrolijke berichtjes mogen ook niet ontbreken. Overlijdensadvertenties bijvoorbeeld van mensen die ooit lid waren geweest van De Jump worden op deze manier toch niet vergeten. Al dat soort zaken krijgen op deze pagina straks een plek.

 


Bestuursvergaderingen

Zoals aangegeven zijn de notulen van vroegere bestuursvergaderingen al lang niet vertrouwelijk meer, als ze dat al ooit zijn of zijn geweest. Het is anno nu vooral interessant hoe het bestuur al wikkend en wegend zich inzette en besluiten nam. Soms mensen tegen de haren instrijkend, soms met unanieme instemming. "Hoe gaan we om met niet-roken? Worden we weer lid van de NBB? Wat doen we met het komende jubileum?" Alles wat nodig was om De Jump draaiende te houden, kwam aan bod. Hieronder treft u de inmiddels digitaal beschikbare notulen van deze vergaderingen aan.

BV 3 sept. 1985  
BV 12 nov. 1985  
BV 28 jan. 1986