De historie van De Jump: oude uitslagen

We barsten werkelijk van de uitslagen, standen en overzichten. Voor de intrede van het digitale tijdperk werden alle deze overzichten in omgekeerd chronologische volgorde geprint, gestencild en ouderwets met pen ingevuld. Het gebruikte papier bevat zo hier en daar een watermerk en begint, naarmate je verder terug in de tijd gaat, steeds meer op perkament te lijken.

Wat een noeste arbeid moet dat overigens iedere week geweest zijn, zeker wanneer je bedenkt dat er toen nog geen NBB rekenprogramma bestond en alle scores eerst nog met de hand moesten worden uitgerekend.

Veel is dus bewaard gebleven en al is het maar om  de geschiedschrijving van De Jump recht te doen, we hebben al deze uitslagen gedigitaliseerd. Velletje voor velletje (over noeste arbeid gesproken). Hiernaast treft u bijvoorbeeld de eindstand aan het 'Kampioenschap van Groot Velsen' die in de jaren 50 bij De Jump werden gespeeld. Naast de overzichten van dit toernooi en die van oude clubcompetities, zullen we hier ook (al kan het nog even duren voordat alles erop staat) de uitslagen weergeven van de Rode Kruis drives, de Martini-drive en de Nederlaagwedstrijden en de regionale onderonsjes. Ook de uitslagen van de districtscompetities Viertallen en Paren mogen hier natuurlijk niet ontbreken. Verder doen een aantal leden al sinds jaar en dag mee aan het APIH toernooi, de Groningse kroegendrive die altijd in mei wordt georganiseerd. Uitslagen van dergelijke toernooien zullen we, als dat allemaal nog terug te vinden is, ook ergens een plek op deze pagina geven.

 

Rode Kruis Drives

In 1955 organiseerde De Jump voor het eerst De Rode Kruis drive. Een drive die in de diverse Rode Kruis districten in Nederland werd gehouden. Gestreden werd natuurlijk om de eer en de winst maar zeker ook nog om de zogenaamde 'Verenigingswisselbeker', die u hiernaast kunt zien. Er kon om de beker worden gebridged maar er was ook een lijn met thuisbridgers. Mensen die het wel leuk vonden om mee te doen maar geen lid waren van de bond. Naast De Jump deden onder andere de volgende teams mee: de Beverwijkse bridgeclub 'Never Down', UTD, de Kennemers en het Hoogovens bridgeteam, 

De drives werden jaarlijks in de maanden mei of juni gehouden, tot De Jump na het toernooi van 1966 (voor zover we kunnen nagaan) stopte met de organisatie. Van die periode is heel veel bewaard gebleven, zoals de uitslagen, de standen en de indelingen. Saillant detail is toch wel dat in de overzichten soms 'rode', soms 'roode' wordt gespeld. Zelfs op de beker is dat terug te vinden. Op de beker zelf staat 'Rode Kruis'. Op de voet ervan echter staat 'Ned. Roode Kruis'.

Enfin hieronder alle jaargangen met de uitslagen (eventueel aangevuld met correspondentie en brieven):

RKD 1955 RKD 1958 RKD 1961 RKD 1964
RKD 1956 RKD 1959 RKD 1962 RKD 1965
RKD 1957 RKD 1960 RKD 1963 RKD 1966